Containerutleie

Nye og brukte lagercontainere til leie. Dette er solide og robuste shippingcontainere. Vi tilbyr også oppstillingsplass ute for containerne på vårt område. Er behovet innendørs, så setter vi containeren inne i vårt lager.
En container er ca. 6m dyp x 2,4m bred, 2,4m høy, totalt ca. 30m3.
På oppstillingsplass er det mulig å legge inn strøm og vann.

Bruksområder: Lager, minilager, verksted, øvingslokale, garasje, atelier, hobbyrom, motorsykkel, båt, oppbevaring, dekklager, mobilt, lager, brakke, brakkerigg, alarm, 20 fot, 20' boxpark, oppbevaring, frakt, flytting, flyttelager, verksted, garderobe, mobil, enhet, kontainer, container, kontainere, containere, konteiner, conteiner, konteinere, conteinere, webshop, butikklager, vinteropplag, nøst, opplag,  

Ønsker du mer informasjon?