Lagring

Apilar Lager og Logistikksenter AS sitt helautomatiske lager benytter 20 fots containere som lagringsenheter for innendørs lagring. Lageret har kapasitet til hele 1100 containere, så her vil kundene ha enorm lagerplass til gods eller flyttelass. De kan også leie terminaltjenester, kontor(er) og resepsjontjenester. I lageret håndteres alle containerne automatisk og kundene får en sikker, økonomisk, enkel og fleksibel lagring. Konseptet er standardisert på lagring av gods i 20 fot standard containere, med 8 m3 minicontainere ved mindre behov.

Containere er valgt fordi de er stødige og robuste, og gir:
Enkel innlasting og uttak.
Høy tilgjengelighet og fleksibilitet.
Beskyttelse mot vann og miljøelementer. (støv, rent, frostfritt)
Høy grad av brannsikkerhet.
Høy sikkerhet mot innbrudd og tyveri.
God tilpasningsmuligheter (størrelse, dører og innvendig inndeling)
Redusert risiko for skader på gods, både under transport og ved lagring.
Enkel adgang og rask transport etter behov.
For kunden er det god økonomi å kun betale for de dagene godset eller varene har behov for å stå lagret.

Tollager

Hos oss kan du leie plass til dine varer. Alle varer lagres i sikrede låste containere innendørs temperert lager. Lageret betjenes av våre ansatte og dine varer er sikret full diskresjon for andre leietakere. Apilar Lager og Logistikksenter AS er godkjent førstemottaker. Apilar har i tillegg tollager status A. Her kan dine varer lagres ufortollet. Full diskresjon Tollager status A Godkjent førstemottaker Varer kan lagres ufortollet

Containere

  • For innendørs lagring benyttes kun 20 fots containere. Disse håndteres i det helautomatiske lageret.
  • Omlasting og inn/uthåndtering skjer i terminalen.
  • Vi tilbyr også utendørslagring av gods i containere.
  • Alle containerstørrelser fra 10 – 45 fot kan håndteres/lagres.

Minicontainere

  • Flere av våre kunder har et mindre lagringsbehov, derfor tilbyr vi minicontainere på 8 m3. Det går fire minicontainere inn i en 20 fots container, men man betaler bare for den plassen man bruker.
  • Med minicontainerne blir selve lagringsprosessen enklere. Minicontainerne kan fraktes «flatpakket»  til kunden og monteres fortløpende ettersom de fylles opp. Fremme ved terminalen losses burene fra flyttebilen med truck eller jekketralle og settes rett inn i containere for lagring. Dette er meget tidsbesparende fordi godset håndteres kun en gang.
  • Effektiv flytteprosess og godshåndtering, alt som en del av konseptet til Apilar Lager og Logistikksenter.

Ønsker du mer informasjon?