Lagring for bedrifter og privatpersoner

Vi tilbyr sikker og fleksibel lagring for bedrifter og privatpersoner, både kortsiktig og langsiktig lagring. Vårt helautomatiske og tempererte lager har kapasitet til 1100 containere som kunder kan benytte seg av til lagerplass eller flyttelass. 

Effektiv flytteprosess og godshåndtering er en del av konseptet til Apilar Lager og Logistikksenter.

Ønsker du mer informasjon?

I lageret håndteres alle containerne automatisk og kundene får en sikker, økonomisk, enkel og fleksibel lagring. Konseptet er standardisert på lagring av gods i 20 fot standard containere, med 8 m3 minicontainere ved mindre behov. Vi har 10.000 m² utendørs areal, og et innendørsanlegg som alene tilsvarer et areal på 16.500 m² eller 30.000 m³. Dette er noen av fordelene ved å benytte stødige og robuste containere:
- Enkel innlasting og uttak.
- Høy tilgjengelighet og fleksibilitet.
- Beskyttelse mot vann og miljøelementer (støv, rent, frostfritt).
- Høy grad av brannsikkerhet.
- Høy sikkerhet mot innbrudd og tyveri.
- Gode tilpasningsmuligheter (størrelse, dører og innvendig inndeling).
- Redusert risiko for skader på gods, både under transport og ved lagring.
- Enkel adgang og rask transport etter behov.
- Kundene betaler kun for de dagene godset eller varene står lagret.

Tollager

Hos oss kan du leie plass til dine varer. I tollageret kan varene kan lagres ufortolle. Alle varer lagres i sikrede låste containere i innendørs temperert lager. Lageret betjenes av våre ansatte og dine varer er sikret full diskresjon for andre leietakere. Apilar Lager og Logistikksenter AS er godkjent førstemottaker, og har tollager status A. 

Containere

  • Våre kunder har forskjellige behov, og vi tilbyr derfor et bredt utvalg av containere for å tilby de beste løsningene for deg.
  • Vi benytter oss av 20 fots containere til innendørslagring. Disse håndteres av vårt helt automatiske system for at det skal være enkelt for våre kunder å få tilgang ved behov. Det finnes også muligheter for utendørslagring av gods i containere i alle containerstørrelser fra 10 – 45 fot. 

Minicontainere

  • Flere av våre kunder har et mindre lagringsbehov, derfor tilbyr vi minicontainere på 8 m3. Det går fire minicontainere inn i en 20 fots container, og man betaler bare for den plassen man bruker.
  • Med minicontainerne blir selve lagringsprosessen enklere. Minicontainerne kan fraktes «flatpakket» til kunden og monteres fortløpende ettersom de fylles opp. Fremme ved terminalen losses minicontainerne fra flyttebilen med truck eller jekketralle og settes rett inn i containere for lagring. Dette er meget tidsbesparende fordi godset håndteres kun en gang.

Ønsker du mer informasjon?