Lagringsguiden

Før du skal velge lagerleverandør eller -løsning, er det viktig å tenke igjennom og planlegge både selve oppbevaringen og logistikken rundt.
God planlegging kan spare deg for store utgifter, unødvendig venting og frustrerende ekstraarbeid. Les hvilke punkter du bør vurdere